เลนส์เป็นหัวใจสำคัญของกล้องวงจรปิด

cctv-16

ในการที่เราจะติดตั้งกล้องวงจรปิด จุดสำคัญในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของกล้องวงจรปิดก็คือส่วนที่เป็นเลนส์นั่นเอง กล้องวงจรปิดจะดีมีคุณภาพสูงก็อยู่ที่คุณภาพของเลนส์ที่ใช้ การเลือกเลนส์ มีความสำคัญในการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดอย่างมาก กล้องวงจรปิดต้องมีเลนส์เป็นหัวใจสำคัญดังนี้
กล้องวงจรปิดจะมีเลนซ์เป็นอุปกรณ์ในการรวมแสงให้ภาพตกกระทบที่แผ่นรับภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวกำหนดให้ภาพที่เกิดมีความเข้มของแสงตามต้องการ มีการปรับรับภาพกว้างและแคบตามปริมาณของแสง กล้องวงจรปิดที่ดีต้องมีเลนส์ที่สามารถเปลี่ยนขนาดภาพได้ คือการเปลี่ยนโฟกัสนั่นเอง โดยเฉพาะกล้องที่ปรับมุมกล้องได้จะใช้เลนส์ที่ปรับได้เช่นกัน
กล้องวงจรปิดที่เราจะเลือกใช้ต้องเลือกเลนส์ตามขนาดสถานที่การใช้งาน เนื่องจากเลนส์นั้นมีหลายแบบหลายขนาดความยาวของโฟกัส การเลือกเลนส์ที่ใช้กับกล้องวงจรปิดที่ติดในอาคารขนาดใหญ่ หรือติดภายนอกตัวอาคารที่มีพื้นที่กว้าง ก็จะใช้เลนส์ที่ความยาวโฟกัสที่มากสักนิด แต่ถ้าเป็นในสถานที่ที่มีพื้นที่ไม่มากนักก็จะเลือกใช้กล้องที่มีเลนส์ความยาวโฟกัสไม่ต้องมากก็ได้
กล้องวงจรปิดแต่ละชนิดใช้เลนส์ที่มีคุณสมบัติต่างกันไปคือ กล้องที่จะติดภายในอาคารที่มีแสงคงที่ การทำงานของเลนส์นั้นก็จะไม่สามารถปรับได้ เนื่องจากเลนส์จะปรับตามปริมาณของแสง ส่วนการปรับเลนส์ของกล้องส่วนมากเราจะให้ช่างเทคนิคที่ติดตั้งกล้องเป็นผู้ปรับ ดังนั้นกล้องมีจุดสำคัญที่เลนส์ การใช้ช่างที่มีความสามารถเฉพาะจะเป็นข้อดีในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

P.B. บริการรับทำ seo